czwartek, 22 lutego 2007
25 lutego 2007
1. Za Kościół, by czas ćwiczeń wielkopostnych wzmocnił jego członków do życia według wiary w Chrystusa Ciebie prosimy… 2. Za trwających w grzechu, aby uwierzyli w Miłość Bożą. Ciebie prosimy… 3. Za zmarłych, szczególnie polecanych w tej mszy św……………………………………………….aby zamieszkali ze Zmartwychwstałym Ciebie prosimy… 4. Za nas, by wiara w Jezusa Zmartwychwstałego, towarzyszyła i warunkowała nasze postępowanie. Ciebie prosimy… 5. W Chwili ciszy przedstawmy Bogu naszą intencję…. Ciebie prosimy
sobota, 27 stycznia 2007
4 Ndz zwykła C/1 28 sty
4 Ndz zwykła C/1 1. Za Kościół o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Ciebie prosimy… 2. O pokój między wyznawcami różnych religii Ciebie prosimy… 3. Za zmarłszy , w tej mszy świętej szczególnie za ………………………………………………… aby Bóg, który jest Miłością przyjął ich do Siebie. 4. Za nas, aby Chrystus, którego w Eucharystii wyznajemy naszym Panem, był nim również, gdy podejmujemy decyzje codzienne.Ciebie prosimy...
sobota, 25 listopada 2006
26.11

Modlitwa wiernych na UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA roku B/II

 

 1. By Chrześcijanie zjednoczyli się w prawdzie, jakiej świadectwo daje Chrystus Ciebie prosimy
 2. Za Duszpasterzy i osoby konsekrowane, aby pełniąc swoje posługi zawsze przed oczami mieli wzór Chrystusa Ciebie prosimy
 3. O mądrość dla nowo wybranych rządzących Ciebie prosimy
 4. O przebywanie w Bożej Obecności dla……………………………………………… oraz zmarłych w ostatnim czasie górników i zmarłych w wyniku ostatnich zamieszek w Iraku Ciebie prosimy
 5. Za nas abyśmy podejmując codzienne decyzje, służyli Królestwu Bożemu, do którego pielgrzymujemy. Ciebie prosimy
poniedziałek, 25 września 2006
Porady już nie tak profesjonalne.
Jeśli zdecydowałeś się na pisanie modlitwy powszechnej pamiętaj:
1. Bez pomocy nie dasz rady,a więc pomódl się do Ducha świętego i poproś o potrzebne wsparcie w pisaniu modlitwy.
2. Sięgnij po czytania z dnia na który przygotowujesz modlitwę. W końcu są to słowa, które Bóg szczególnie chce pokierować w tym dniu do swojego ludu i to one będą w nim budzić chęci do modlitwy. A ty masz właśnie zapisać to o co lud będzie chciał zanosić prośby do Boga tego właśnie dnia.
3. Gdy już siądziesz nad kartką papieru umocniony Duchem świętym i Słowem Bożym, zadbaj o to aby wyrazić te prośby, które rodzą się w Twoim sercu pod wpływem Słowa Bożego.
4. Ważny jest też czas i miejsce. Tak wiec postaraj się nie pisać modlitwy powszechnej w niedziele o 2 lub 10 rano, bo choć Duch święty również będzie cię wspierał i mogą pojawić się dobre pomysły to lepiej jest przygotować się wcześniej tak by następnego dnia jeszcze przeczytać i spojrzeć krytycznie na nasze dzieło.
5. Gdy już skończysz znowu uklęknij do modlitwy i podziękuj za pomoc w pisaniu tej modlitwy oraz pomódl się za to co jeszcze w zwiazku z tym chciałbyś przedstawić Bogu.

Gdy już będziesz czytał:
1. Pamietaj trzymać podkładkę otwartą jak książkę, a nie zmiętoszoną.
2. Czytaj głośno i wyrażnie, aby cały lud mógł usłyszeć i zrozumieć o co się modli,a nie tylko bezwiednie powtarzać: "wysłuchaj nas Panie"
3. Czytasz modlitwę powszechną, tak więc wychyl się czasem spoza kartki i spójrz na pozostałych ludzi, którzy w raz z Tobą zanoszą do Boga te prośby.
4. Reprezentujesz cały lud w jego modlitwie, więc zadbaj też aby twój strój był do tego odpowiedni. Z własnego doświadczenia powiem, że także w zime można się przemóc i założyć spódnice choćby tylko na msze świętą.

Życze wszystkim powodzenia.
Pati
piątek, 22 września 2006
Bardzo mądrze o modlitwie napisane

Postanowiłam zamieścić tu Fragment o modlitwie powszechnej, który znalazłam na dominikańskiej stronie (http://www.liturgia.dominikanie.pl/poslugi/cpl/), ponieważ uważam, że świetnie opisuje on najważniejsze kwestie modlitwy wiernych. Oto i on:

W modlitwie powszechnej lud, spełniając swój urząd kapłański modli się w intencji wszystkich ludzi (KL 53).

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa katechumeni (osoby, przygotowujące się przez trzy lata do przyjęcia sakramentu chrztu św.) mieli prawo do wysłuchania czytań i kazania. Później byli zobowiązani do opuszczenia zgromadzenia. Następujące po ich wyjściu z sali wyznanie wiary i modlitwę wiernych mogli mówić tylko ci, którzy byli w pełnej jedności z Chrystusem.
Zanoszenie próśb w Modlitwie powszechnej jest wyróżnieniem.

Cechy modlitwy powszechnej:
 • jest błaganiem zwróconym do Boga,
 • lud prosi w niej o dobro powszechne,
 • ma miejsce podczas każdej Mszy świętej.
Struktura modlitwy powszechnej:
 • Wstęp: odczytany przez celebransa,
 • Wezwania: podawane przez diakona, a w razie jego nieobecności lektora, komentatora, członka chóru lub w ostateczności przez celebransa. Wezwania mogą przyjmować formę śpiewu. Następują cztery serie próśb:
  1. W potrzebach całego Kościoła (za Kościół, Ojca Świętego, o zjednoczenie chrześcijan, o powołania).
  2. W potrzebach narodów i o zbawienie całego świata (o pokój, zbiory, przestrzeganie praw człowieka, rozwój, za kierujących państwami).
  3. Za doświadczonyc jakimikolwiek przeciwnościami (za poszkodowanych, chorych, konających, cierpiących, głodujących, więźniów, nałogowców).
  4. Za zgromadzonych i wspólnotę lokalną.
 • Modlitwa celebransa, kończąca modlitwę powszechną.
Modlitwa powszechna poinna się składać z nie mniej niż czterech wezwań, a nie więcej niż sześciu, przynajmniej po jednym wezwaniu z każdej serii - zasada ta jest często łamana. Bardzo ważne jest, aby nie dopuścić do przerostu formy nad treścią.
Wyjątkiem jest Modlitwa wiernych podczas liturgii Wielkiego Piątku, która ma inną formę niż podczas mszy świętych w czasie roku.

Formy Modlitwy powszechnej
 • Forma kompletna - módlmy się za... aby...
 • Forma skrócona - módlmy się, aby...
 • Forma najkrótsza - módlmy się za...
 • Z fragmentami z Liturgii słowa z bieżącego dnia.
Ważne jest, aby zachować wysoki poziom językowy wypowiedzi.
Modlitwa powszechna nie może mieć charakteru dydaktycznego, ani pochwalnego - mogą to być jedynie prośby.
Istnieją różne formy odpowiedzi ludu, najpopularniejsza z nich to Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ważne jest, aby wszyscy zgromadzeni wierni znali aklamację. Odpowiedzią na każde z wezwań może być też milczenie.

Michał Wsiołkowski